ख्यातिवान का पर्यायवाची

ख्यातिवान का पर्यायवाची
ख्यातिवान – यशस्वी, कीर्तिवान, मशहूर, नामवर, विख्यात।
अन्य पर्यायवाची शब्द।