गर्दालू का पर्यायवाची

गर्दालू का पर्यायवाची

गर्दालू के पर्यायवाची शब्द हैं – आलूबुख़ारा आदि।


गर्दालू शब्द के पर्यायवाची शब्दों के पर्यायवाची देखने के लिए शब्दों पर क्लिक करें।

आलूबुख़ारा


गर्दालू से मिलते-जुलते शब्द।

गर्दा

गर्दभ

गर्दख़ोर

गर्द

गर्त

गर्डर

गर्जित

गर्जना

गर्जन

गर्ज़

Leave A Reply

Your email address will not be published.