बर्ताव का पर्यायवाची

बर्ताव का पर्यायवाची
बर्ताव – आचरण, चरित्र, चालचलन, व्यवहार।
अन्य पर्यायवाची शब्द।