भाँड़ का पर्यायवाची

भाँड़ का पर्यायवाची

इस पेज पर आप भाँड़ शब्द के पर्यायवाची शब्द देख सकते हैं। 

भाँड़ का पर्यायवाची

भाँड़ – विदूषक।

जिन शब्दों के अर्थ एक समान होते हैं, उन्हें समानार्थी, समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं।

निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द देखें –

भाँड़ा भाँजी
भाँड़ा

भस्मीभूत

भाँड़

भस्मीकरण

भाईपन

भागड़

भाईदूज

भाकर

भाईचारा

भाई-भतीजे

भांगरा

भाग्यचक्र

भाँवर

भागू

भाँपना

भागीदारी

भागधेय

भागी

 

भाग-दौड़

भागिता

भागदौड़

भाभी

भागवान

भाभर

भानुमत

भाबर

भानुप्रताप

भारहीन

भानजा

भारशून्य

भाद्र

भारविहीन

भाथा

भारवहन-क्षमता

भाति

भारजीवी

भामिनी

भार

 

भाम

भाव

भामक

भावक

भाल

भालूक

भार्गवी

भीड़

भारोत्तोलन

भीड़

भिन्न-भिन्न

भीखमंगा

भिन्न

भींचना

भित्ति

भिश्ती

भिड़

भीरु

भिड़ंत

भीमकाय

 

भिड़ंत

भीम

भीड़-भड़क्का

भीत

भुक्खड़

भीत

भुकड़ी

भीड़ा

भुइँ-फोड़

भुखमरा

भीष्म

भुक्ति

भूखंड

भूगर्भित

भू-अगम

भूगर्भशास्त्र

भुसौला

भूति

भुवनपति

भूताविष्ट

पर्यायवाची शब्द
Leave A Reply

Your email address will not be published.