वागेश्वरी का पर्यायवाची

वागेश्वरी का पर्यायवाची
वागेश्वरी – भारती, वीणावादिनी, शारदा, वाग्देवी, वागीशा, विद्या, सरस्वती।
अन्य पर्यायवाची शब्द।

Comments are closed.