Ainm na mìosan

Ainm na mìosan

Am Faoilleach

An Gearran

Am Màrt

A ‘Ghiblean

A ‘Chèitean

An t-Ògmhios

An t-Iuchar

An Lùnastal

An t-Sultain

An Dàmhair

An t-Samhain

An Dùbhlachd

All International Languages

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.