lub npe ntawm cov tsiaj

lub npe ntawm cov tsiaj

Xyooj

bitch

twm

phaw

nyuj

um nees khoov pob

miv

menyuam nees

nyuj

Mos lwj

Aub

Ntxhw

Ewe

Filly

Hma liab

Hare

Nws-tshis

npua

tshuab raj

Nees

Hound

Hyena

hma

Me Nyuam Yaj

tsov txaij

tsov ntxhuav

maum nees

mole

Mongoose

liab

nas

Nees zag

twm

Panther

Menyuam dev

luav

nas tsuag

Phaw twj kum

Nws-calf

Nws-tshis

nas ncuav

Tsov

Hma

nees txaij

All International Languages

Leave A Reply

Your email address will not be published.