Name of Dry Fruits in Hawaiian – Ka inoa o nā huaʻala

Name of Dry Fruits in Hawaiian – Ka inoa o nā huaʻala
Almond – Alemo
Cashew nut – ʻOiwi kapi
Coconut – ‘Okoʻo
Currant, Raisin – Ka mea’alamona, ka waina
Dates – Nā lā
Peanuts – Peanuts
Nut – Nut
Peanuts, Groundnuts – Nā Peanuts, Nā Kī
Pine Nut – Pine Nut
Pistachio – Pistachio
Saffron – ʻO Saffron