Albanian

Emrat e luleve

Emrat e muajit

Emrat e frutave

Emrat e zogjve

Emrat e Ditëve

Emri i planetit

Emrat e ngjyrave

Pjeset e trupit

Emri i Marrëdhënieve Shoqërore

Emri i Rrobave

Emri i frutave të thata

Comments are closed.