Month names in Galician – Nomes dos meses

Month names in Galician – Nomes dos meses
January – xaneiro
February – Febreiro
March – Marzo
April – Abril
May – Maio
June – xuño
July – Xullo
August – Agosto
September – Setembro
October – Outubro
November – Novembro
December – Decembro