Month names in Malagasy – Anarana anarana volana

Month names in Malagasy – Anarana anarana volana
January – Janoary
February – Febroary
March – March
April – Aprily
May – Mey
June – Jona
July – Jolay
August – Aogositra
September – Septambra
October – Oktobra
November – Novambra
December – Desambra