Name of Dry Fruits in Maltese – Isem tal-Frott Nixxef

Name of Dry Fruits in Maltese – Isem tal-Frott Nixxef
Almond – Lewż
Cashew nut – Ġewż tal-anakardju
Coconut – Indi
Currant, Raisin – Passolina, Żbib
Dates – Dati
Peanuts – Karawett
Nut – Ġewż
Peanuts, Groundnuts – Karawett, Karawett
Pine Nut – Ġewż tal-arżnu
Pistachio – Pistaċċi
Saffron – Żagħfran