Name of Social Relations in Malagasy – Anarana iombonana amin’ny teny silaovena

Name of Social Relations in Malagasy – Anarana iombonana amin’ny teny silaovena
Aunt – Nenitoa
Brother – rahalahy
Brother In Law – Zaodahy
Daughter – Anaka
Daughter In Law – Vinantovavy
Father – Ray
Father In Law – Rafozan-dahy
Grandfather – Dadabe
Grandmother – Bebe
Husband – Husband
Maternal Aunt – Maternal Aunt
Maternal Uncle – Matoanal Oncle
Mother – Neny
Mother In Law – Rafozam-bavy
Nephew – zana-drahalahiny
Niece – nièce
Sister – Rahavavy
Sister-In-Law – Zaobavy
Son – Zanaka
Son In Law – Vinantolahy
Step Brother – Rahalahy mihidy
Step Father – Mijoroa Ray
Step Mother – Miezaha ho reny
Step Sister – Ry anabavy
Uncle – Dadatoa