Names of body parts in Hawaiian – Nā māhele kino

Names of body parts in Hawaiian – Nā māhele kino
Ankle – Ankle
Chick – Kaʻi
Chin – ʻO Chin
Ear – Kau mua
Elbow – Kūkoʻo
Eye – ʻO ka maka
Finger – ʻO ka lima
Forehead – ʻO ke poʻo
Hair – Nā lauoho
Hand – Lima
Head – Poʻo
Knee – Knee
Lips – Pākeke
Neck – Kaʻi
Nose – Hana
Palm – ʻO Palm
Shoulder – Keoki
Teeth – Kahe
Thigh – Nani
Throat – Kūlana
Tongue – Ka’ōlelo
Wrist – Kaui