Names of body parts in Maltese – Partijiet tal-ġisem

Names of body parts in Maltese – Partijiet tal-ġisem
Ankle – Għaksa
Chick – Flieles
Chin – Chin
Ear – Widnejn
Elbow – Minkeb
Eye – Għajnejn
Finger – Saba
Forehead – Forehead
Hair – Xagħar
Hand – Idejn
Head – Kap
Knee – Irkoppa
Lips – Xufftejn
Neck – Għonq
Nose – Imnieħer
Palm – Palm
Shoulder – Spalla
Teeth – Snien
Thigh – Koxxa
Throat – Gerżuma
Tongue – Ilsien
Wrist – Polz