अंगघात का पर्यायवाची

अंगघात का पर्यायवाची
अंगघात – फालिज, पक्षाघात, अधरंग, अर्धांग।
अन्य पर्यायवाची शब्द।

Comments are closed.