अभिवादन का पर्यायवाची

अभिवादन का पर्यायवाची
अभिवादन – अभिनंदन, स्वागत, आवभगत, सत्कार।
अन्य पर्यायवाची शब्द।