अभ्यागत का पर्यायवाची

अभ्यागत का पर्यायवाची
अभ्यागत – पाहुना, मेहमान, पाहुन, अतिथि।
अन्य पर्यायवाची शब्द।