अवनि का पर्यायवाची

अवनि का पर्यायवाची
अवनि – पृथ्वी, इला, मेदिनी, धरा, क्षिति, धरित्री, भू, धरणी, उर्वी, धरती, मही, वसुंधरा, वसुधा।
अन्य पर्यायवाची शब्द।