आवभगत का पर्यायवाची

आवभगत का पर्यायवाची
आवभगत – अभिनंदन, अभिवादन, स्वागत, सत्कार।
अन्य पर्यायवाची शब्द।