ईहा का पर्यायवाची

ईहा का पर्यायवाची

ईहा – आकांक्षा, मनोकामना, इच्छा, कामना, अभिलाषा।

अन्य पर्यायवाची शब्द।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *