उमा का पर्यायवाची

उमा का पर्यायवाची

उमा – पार्वती, गौरी, शैलजा, गिरिजा, अपर्णा, शिवा, गौरा।

अन्य पर्यायवाची शब्द।

Leave A Reply

Your email address will not be published.