कच का पर्यायवाची

कच का पर्यायवाची

कच – चिकुर, बाल, रोम, कुन्तल, शिरोरूह, अलक, केश।

अन्य पर्यायवाची शब्द।

Leave A Reply

Your email address will not be published.