कलत्र का पर्यायवाची

कलत्र का पर्यायवाची
कलत्र – पत्नी, सहधर्मिणी, भार्या, गृहणी, वधू, बेगम, वामा, प्राणप्रिया, दारा, अर्धांगिनी, बहु, वनिता, जोरू।
अन्य पर्यायवाची शब्द।