कामदेव का पर्यायवाची

कामदेव का पर्यायवाची

कामदेव – आत्मभू, काम, मदन, रतिपति, दर्पक, अनंग, पंचशर, कंदर्प, मनोज, मनसिज, पुष्पधन्वा, मन्मथ।

अन्य पर्यायवाची शब्द।

Leave A Reply

Your email address will not be published.