कार्तिकेय का पर्यायवाची

कार्तिकेय का पर्यायवाची

कार्तिकेय – स्कन्द, कुमार, शरभव, षडानन।

अन्य पर्यायवाची शब्द।

Leave A Reply

Your email address will not be published.