खर का पर्यायवाची

खर का पर्यायवाची

खर – रासभ, गधा, खोता, वैशाखनंदन, गर्दभ।

अन्य पर्यायवाची शब्द।

Leave A Reply

Your email address will not be published.