ख़ुदाई का पर्यायवाची

ख़ुदाई का पर्यायवाची

ख़ुदाई शब्द के पर्यायवाची – ईश्वर-कृपा, ईश्वरत्व, ईश्वर-महिमा, सुबहानी, ईश्वरीय।


ख़ुदाई शब्द के अर्थ से मिलते-जुलते शब्द।

ईश्वर-कृपा, सृष्टि, ईश्वर-महिमा, दया-दृष्टि, अपौरुषेय, जगत, विभूति, ईश्वरीय, ईश्वरत्व, नैसर्गिक, दुनिया, ईश्वरीय, सुबहानी, अलौकिक।


अन्य शब्द –

खुदाई

ख़ुदा

ख़ुदसाख़्ता

ख़ुदसरी

खुदवाई

खुदरा

ख़ुदमुख़्तारी

ख़ुद-ब-ख़ुद

खुदफ़रामोश

ख़ुदगरज़ी

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *