ख्यात का पर्यायवाची

ख्यात का पर्यायवाची
ख्यात – मशहूर, विख्यात, नामी, प्रख्यात, ख्यातिप्राप्त, प्रसिद्ध।
अन्य पर्यायवाची शब्द।