SandeepBarouli
Educational Website

गरमाहट का पर्यायवाची

गरमाहट का पर्यायवाची

गरमाहट शब्द के पर्यायवाची – उष्णता, तापन, गरमी, वार्मिंग, गरमाइश।


गरमाहट शब्द के अर्थ से मिलते-जुलते शब्द।

उष्णता, गरमी, वार्मिंग, तापन, उष्णता, गरमी, गरमाइश।


अन्य शब्द –

गरमाना

गरमाई

गरमाइश

गरमजोशी

गरम

गरनाल

गरदा

गरदन

गरद

गरट्ट

Leave A Reply

Your email address will not be published.