गर्जित का पर्यायवाची

गर्जित का पर्यायवाची

गर्जित के पर्यायवाची शब्द हैं – स्तनित, ध्वनित, शब्दायमान आदि।


गर्जित शब्द के पर्यायवाची शब्दों के पर्यायवाची देखने के लिए शब्दों पर क्लिक करें।

स्तनित, ध्वनित, शब्दायमान


गर्जित से मिलते-जुलते शब्द।

गर्जना

गर्जन

गर्ज़

गर्ज

गर्गरी

गर्ग

गर्क

गरेरा

गरेबान

गरूरवाला

Leave A Reply

Your email address will not be published.