गर्भक्षय का पर्यायवाची

गर्भक्षय का पर्यायवाची

गर्भपात।

गर्भक्षय के पर्यायवाची (अर्थ)

गर्भपात

गर्भक्षय से मिलते-जुलते शब्द

गर्भकेशर

गर्भकाल

गर्भ

गर्दिश

गर्दालू

गर्दा

गर्दभ

गर्दख़ोर

गर्द

गर्त

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *