गुरु का पर्यायवाची

गुरु का पर्यायवाची

गुरु – शिक्षक, उपाध्याय, आचार्य।

अन्य पर्यायवाची शब्द।

Leave A Reply

Your email address will not be published.