गृहणी का पर्यायवाची

गृहणी का पर्यायवाची
गृहणी – पत्नी, कलत्र, सहधर्मिणी, भार्या, वधू, बेगम, वामा, प्राणप्रिया, दारा, अर्धांगिनी, बहु, वनिता, जोरू।
अन्य पर्यायवाची शब्द।