चंचलता का अर्थ

चंचलता का अर्थ

चंचलता शब्द का अर्थ है – चपलता, चुलबुल, चापल्य, अस्थिरता, चुलबुलाहट, नटखटपन, शोखी, चुलबुलापन, चांचल्य, इठलाहट।

चंचलता का अर्थ –

चपलता

चुलबुल

चापल्य

अस्थिरता

चुलबुलाहट

नटखटपन

शोखी

चुलबुलापन

चांचल्य

इठलाहट

चंचलता शब्द के अर्थ से मिलते-जुलते शब्द – चपलता, नटखटपन, अस्थिरता, खिलंदड़पन, शरारत, अगंभीरता, चपलता, जल्दी, अस्थिरता, ढिठाई, जल्दबाज़ी, चालाकी, अशिष्टता, शीघ्रता, धूर्तता, चुलबुलाहट, चपलता, चुलबुल, चपलता, नटखट, चुलबुलापन, चपलता, शोखी, चापल्य, उतावलापन, चपलता, अस्थिरता, शोखी, आघात, संक्षोभ, धक्का, अहंकार, शॉक, उलट-पुलट, गर्व, कंपन, अस्थिरता, परिवर्तन, चुलबुलापन, शोखी, नटखटपन, उद्दंडता, नाज़-नखरा, इठलाहट, ढिठाई, नाज़ोअदा, नख़रा, हाव-भाव, चुलबुलापन, चोचला, आधारहीनता, अस्थिरता, अनवस्थिति, अवलंबशून्यता, अधीरता, चपलता, चांचल्य, पतलापन, चपलता, द्रवता, तरलता, विरलता, उजड्डपन, धृष्टता, छिछोरापन, अक्खड़पन, औद्धत्य, खेलकूद, अधीरता, हलचल, उछल-कूद, गतिमान, मेरुक, पवन, हवा, अस्थिरता, धूप, गतिपूर्ण, संक्रामक, गतिशील, संचारी, वायु, चटपट, भड़कीला, तेज़, फुरती, शोख़, तीखा, तुरंत, फुरतीला, चमकीला, चटपटा, चटकीला, चटक, ख़ुशरंग, चमक, कांति, चमक-दमक, शोख़ी।

चंचलता जैसे अन्य शब्द –

चंचल

चंचरीक

चंचरी

चंगुल

चंगा

चंग

चंक्रमण

चँवर

चँपना

चँदोवा

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More