चुहचुहाता का पर्यायवाची

चुहचुहाता का पर्यायवाची

इस पेज पर आप चुहचुहाता शब्द के पर्यायवाची शब्द देख सकते हैं। 

चुहचुहाता का पर्यायवाची

चुहचुहाता – रंगीला, रसीला, मनोरम।

जिन शब्दों के अर्थ एक समान होते हैं, उन्हें समानार्थी, समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं।

निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द देखें –

चुहलबाज़ चुस्त-चौकस
चुहल

चुस्त

चुहचुहाता

चुस्की

चूतड़

चूर

चूड़ामणि

चूनर

चूड़ा

चून

चूड़ाकरण

चेक-बही

चूड़

चेंबर

चूजा

चेंटुआ

चूर्णित

चें-चें

 

चूर्ण

चूहेदानी

चूरा

चेहरा-मोहरा

चूहा

चेष्टित

चेष्टा

चेष्टाहीनता

चेला

चोटीदार

चेरा

चोटी

चेयर

चोटिल

चेतावनीपूर्ण

चोचलेबाज़

चेतावनी

चोगा

चैन

चोक्ष

 

चैत्यतरु

चौंरा

चैत

चौंधना

चोरी

चौंध

चोरकट

छबीला

चोबदार

छबीना

छन्नी

छपाका

छन्ना

छपाक

छन

छपाई

छनक-मनक

छल-छद्म

छद्मी

छल-चातुर्य

 

छद्म

छलकारी

छम

छलकपट

छल्ला

छर्री

छलाँगना

छर्रा

छलाँग

छहरना

छलवेशी

छविकार

छादन

छाननी

छाद

छाद्मिक

छात्रावास

छायालोक

छात्रा

छायापथ

पर्यायवाची शब्द
Leave A Reply

Your email address will not be published.