जातरूप का पर्यायवाची

जातरूप का पर्यायवाची
जातरूप – सरस्वती, शारदा, वीणापाणि, गिरा, विमला, वाक्, भारती, ब्राह्यी, भाषा, हाटक, वागीश, वागेश्वरी।
अन्य पर्यायवाची शब्द।