जीवितेश का पर्यायवाची

जीवितेश का पर्यायवाची
जीवितेश – यम, कृतांत, यमराज, सूर्यपुत्र, धर्मराज, श्राद्धदेव, दण्डधर, अन्तक, कीनाश।
अन्य पर्यायवाची शब्द।