तम का पर्यायवाची

तम का पर्यायवाची

तम – अँधियारा, अँधेरा, तिमिर, अंधकार।

अन्य पर्यायवाची शब्द।

Leave A Reply

Your email address will not be published.