तरुण का पर्यायवाची

तरुण का पर्यायवाची

तरुण – नौजवान, युवक, जवान, युवा।

अन्य पर्यायवाची शब्द।

Leave A Reply

Your email address will not be published.