तानाशाही का पर्यायवाची

तानाशाही का पर्यायवाची
तानाशाही – एकतंत्र, अधिनायकतंत्र, राजतंत्र, एकछत्र।
अन्य पर्यायवाची शब्द।