धरा का पर्यायवाची

धरा का पर्यायवाची
धरा – धरती, ज़मीन, वसुंधरा, अचला, भू, वसुधा, भूमि, पृथ्वी, धरती, धरणी, मही, रत्नवती, रत्नगर्भा।
अन्य पर्यायवाची शब्द।