धर्मकाँटा का पर्यायवाची

धर्मकाँटा का पर्यायवाची
धर्मकाँटा – तुला, तराजू, काँटा।
अन्य पर्यायवाची शब्द।