धान का पर्यायवाची

धान का पर्यायवाची

धान – शालि, चावल, तंदुल, व्रीहि, चाउर।

अन्य पर्यायवाची शब्द।

Leave A Reply

Your email address will not be published.