नंदकुमार का पर्यायवाची

नंदकुमार का पर्यायवाची

नंदकुमार – कृष्ण, नंदलाल, मोहन, नंदनंदन, मुरारी, नंदकिशोर।

अन्य पर्यायवाची शब्द।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *