पत्नी का पर्यायवाची

पत्नी का पर्यायवाची

पत्नी – कलत्र, सहधर्मिणी, भार्या, गृहणी, वधू, बेगम, वामा, प्राणप्रिया, दारा, अर्धांगिनी, बहु, वनिता, जोरू, वामांगिनी।

अन्य पर्यायवाची शब्द।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *