पलटन का पर्यायवाची

पलटन का पर्यायवाची

पलटन – चमू, सेना, लश्कर, फौज, आर्मी।

अन्य पर्यायवाची शब्द।

Leave A Reply

Your email address will not be published.