पाठशाला का पर्यायवाची

पाठशाला का पर्यायवाची

पाठशाला – मदरसा, स्कूल, विद्यालय, विद्यापीठ।

अन्य पर्यायवाची शब्द।

Leave A Reply

Your email address will not be published.