पार्वती का पर्यायवाची

पार्वती का पर्यायवाची

पार्वती – उमा, शिवा, अपर्णा, गिरिजा, आर्या, भवानी, गौरी, अंबिका, रुद्राणी।

अन्य पर्यायवाची शब्द।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *