प्रख्यात का पर्यायवाची

प्रख्यात का पर्यायवाची
प्रख्यात – मशहूर, विख्यात, नामी, ख्यात, ख्यातिप्राप्त, प्रसिद्ध।
अन्य पर्यायवाची शब्द।